Celem projektu pt.: „Wielokulturowość dawnej i współczesnej Warszawy” jest przedstawienie historii jak również miejsc związanych z mieszkańcami Warszawy różnych narodowości. Zaprezentujemy wielokulturowość Warszawy od czasów najdawniejszych po współczesność. Poczynając od tych bardziej rozpoznanych, jak Włosi, Francuzi, Niemcy, aż po Ormian, Ukraińców, Szwedów, Norwegów, Japończyków i innych. Przedstawimy czasy kiedy pojawili się w Warszawie, z jakimi miejscami byli związani m.in (kościoły, cmentarze, instytucje kultury). Ważnym punktem zadania będzie również zaprezentowanie dzieł kultury jakie po sobie zostawili, a także jak przebiegała ich asymilacja w Warszawie. Projekt trwa do grudnia 2022 roku.

Współorganizator: Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.