Miasta Wiedzy – Architektura Polskich Kampusów

Celem wystawy Miasta Wiedzy – Architektura Polskich Kampusów jest zaprezentowanie najpiękniejszych i najciekawszych gmachów i kampusów polskich uczelni wyższych. Te charakterystyczne „przestrzenie wiedzy” pełniły – i wciąż pełnią – niebagatelną rolę w rozwoju architektonicznym, kulturowym czy społecznym miasta. Są wśród nich przykłady rozległych kompleksów uczelnianych na przedmieściach i akademickich enklaw w centrum miasta; nowoczesne ośrodki naukowe i historyczne gmachy powstałe w średniowieczu. To w nich dokonywały się istotne naukowe odkrycia, to one tworzyły ramę dla ważnych wydarzeń w dziejach uczelni i kraju, to one wreszcie są jednym z wyznaczników poziomu współczesnej rodzimej architektury, zdobywając międzynarodowe uznanie i liczne nagrody. Możemy przyglądać się im jak miastom w miniaturze, kumulującym w sobie szereg różnorodnych funkcji oraz kształtującym codzienność tysięcy studentów oraz pracowników akademickich. Na wystawie pokazane zostało 35 przykładów uniwersyteckich gmachów i kampusów. Stanowi ona pierwszy etap w szerszym projekcie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, popularyzującym architekturę polskich uniwersytetów.

Dziedzictwo uniwersyteckie jest istotnym składnikiem naszej tożsamości. Ta wielowiekowa spuścizna – której kustoszami są ośrodki od Tartu do Dublina i od Oslo do Lizbony – pokazuje olbrzymi wkład europejskich uniwersytetów w rozwój światowej nauki i wiedzy. Jednak jest ona wciąż zbyt mało doceniana i w znacznym stopniu nieznana szerokiej publiczności. Dlatego tak ważne jest promowanie ponad 650-letnich tradycji akademickich – wizualizowanych obecnością kampusów w przestrzeni miasta.

Wystawa promuje dziedzictwo akademickie jako część polskiego dziedzictwa narodowego oraz element europejskiej kultury. Projekt kontynuuje działania w sferze kultury i dziedzictwa narodowego Fundacji „Varia” i Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, od lat działających na rzecz polskiej spuścizny akademickiej.

*Dane statystyczne poszczególnych uczelni zostały pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2019.

Działające na światowym poziomie uczelnie wykształciły tysiące polskich naukowców pracujących na całym świecie. Nazwiska naszych absolwentów są rozpoznawalne na wszystkich kontynentach – Mikołaj Kopernik (1473-1543), Fryderyk Chopin (1810-1849), Czesław Miłosz (1911-2004), papież Jan Paweł II (1920-2005). Według stanu z 31 grudnia 2018 roku na polskich uczelniach kształciło się ponad 1 200 000 osób, w tym blisko 73 000 studentów zagranicznych. W roku akademickim 2019/20 w Polsce działały 373 uczelnie. Doskonałe położenie geograficzne Polski na mapie Europy, w bliskiej odległości od europejskich stolic, daje ogromne możliwości studiowania w naszym kraju. Tętniące życiem miasta, a w nich nowoczesne i historyczne akademickie kampusy ze wspaniałą architekturą, pozwalają na ukończenie studiów w wyjątkowych miejscach  do tego w centralnym punkcie Europy.

Politechnika Białostocka

Data powstania uczelni – 1949 rok
Aktualna liczba studentów – 7 200

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Data powstania uczelni – 1950 rok
Aktualna liczba studentów – 5 200

Uniwersytet w Białymstoku

Data powstania uczelni – 1968 rok
Aktualna liczba studentów – 8 600

Gdański Uniwersytet Medyczny

Data powstania uczelni – 1945 rok
Aktualna liczba studentów – 5 930

Politechnika Gdańska

Data powstania uczelni – 1904 rok
Aktualna liczba studentów – 13 900

Uniwersytet Gdański

Data powstania uczelni – 1970 rok
Aktualna liczba studentów – 21 800

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Data powstania uczelni – 1922 rok
Aktualna liczba studentów – 2 200

Uniwersytet Morski w Gdyni

Data powstania uczelni – 1920 rok
Aktualna liczba studentów – 4 000

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data powstania uczelni – 1968 rok
Aktualna liczba studentów – 21 100

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data powstania uczelni – 1969 rok
Aktualna liczba studentów – 10 500

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data powstania uczelni – 1919 rok
Aktualna liczba studentów – 22 000

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data powstania uczelni – 1818 rok
Aktualna liczba studentów – 1 000

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Data powstania uczelni – 1945 rok
Aktualna liczba studentów – 12 900

Uniwersytet Jagielloński

Data powstania uczelni – 1364 rok
Aktualna liczba studentów – 35 380

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Data powstania uczelni – 1953 rok
Aktualna liczba studentów – 7 900

Politechnika Lubelska

Data powstania uczelni – 1953 rok
Aktualna liczba studentów – 7 780

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data powstania uczelni – 1944 rok
Aktualna liczba studentów – 19 100

Politechnika Łódzka

Data powstania uczelni – 1945 rok
Aktualna liczba studentów – 13 590

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data powstania uczelni – 1950 rok
Aktualna liczba studentów – 17 700

Politechnika Opolska

Data powstania uczelni – 1966 rok
Aktualna liczba studentów – 5 800

Uniwersytet Opolski

Data powstania uczelni – 1954 rok
Aktualna liczba studentów – 7 700

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data powstania uczelni – 1919 rok
Aktualna liczba studentów – 33 700

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data powstania uczelni – 1951 rok
Aktualna liczba studentów – 7 600

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data powstania uczelni – 1945 rok
Aktualna liczba studentów – 20 600

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Data powstania uczelni – 1932 rok
Aktualna liczba studentów – 1 500

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Data powstania uczelni – 1929 rok
Aktualna liczba studentów – 4 100

Politechnika Warszawska

Data powstania uczelni – 1915 rok
Aktualna liczba studentów – 25 000

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data powstania uczelni – 1918 rok
Aktualna liczba studentów – 16 000

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data powstania uczelni – 1933 rok
Aktualna liczba studentów – 11 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Data powstania uczelni – 1999 rok
Aktualna liczba studentów – 9 300

Uniwersytet Warszawski

Data powstania uczelni – 1816 rok
Aktualna liczba studentów – 40 600

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data powstania uczelni – 1950 rok
Aktualna liczba studentów – 9 800

Politechnika Wrocławska

Data powstania uczelni – 1945 rok
Aktualna liczba studentów – 24 600

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Data powstania uczelni – 1950 rok
Aktualna liczba studentów – 6 300

Uniwersytet Wrocławski

Data powstania uczelni – 1702 rok
Aktualna liczba studentów – 23 400
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wystawa zorganizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Copyright © Fundacja Varia