„Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Prezes Zarządu: dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz.

NIP 5252560445
REGON 146807330
KRS 0000472451

Konto do wpłat: ING Bank Śląski, 55 1050 1025 1000 0090 3025 4354

e-mail: biuro@fundacjavaria.pl
tel.: (22) 55 20 107

kontakt