Projekt pt.: „Utracone zbiory i dekoracje rzeźbiarskie” ma na celu przeprowadzenie kwerend w Polsce i za granicą, aby ukazać ogromne straty zbiorów artystycznych jakie poniósł Uniwersytet Warszawski w czasie II wojny światowej.

Projekt „Utracone zbiory i dekoracje rzeźbiarskie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.