Projekt pt. „Skarby kolekcji Janusza Fiszera w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” zakłada digitalizację wybranych reprezentatywnych obiektów z kolekcji dr Janusza Fiszera, wybitnego prawnika i kolekcjonera.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN