Celem przygotowywanego opracowania jest zebranie publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz  dokumentów w monograficzny tom, w którym w sposób syntetyczny i przystępny zostaną zaprezentowane zapomniane już publikacje, dokumenty oraz postaci, które w okresie 20-lecia międzywojennego oraz we wczesnym okresie powojennym, przyczyniły się do powstania instytucjonalnej ochrony żubra w Polsce i Europie. Książka jest wkładem do dyskusji o konieczności powołania w Polsce Narodowego Muzeum Przyrodniczego, zdefiniowania jego wpływu na rozwoju świadomości społecznej, a także roli i znaczeniu dla edukacji, nauki i kultury.

Sponsor publikacji: