Głównym celem projektu jest kompleksowe opracowanie, publikacja i popularyzacja wyników badań grodziska w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim. W opracowaniu uwzględnione będą zarówno wyniki dawnych badań (1961-1964), jak i badań współczesnych (2016-2018). Zadanie obejmuje przeprowadzenie uzupełniających badań multidyscyplinarnych, wykonanie analiz specjalistycznych oraz kompleksowe opracowanie dokumentacji i materiałów zabytkowych. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na wyjątkową rolę „Okrągłej Góry”, która była centralnym miejscem społeczności zamieszkujących rejon południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego w okresie VII-IX w. Grodzisko w Pasymiu, które jest jedynym stanowiskiem tego typu z kręgu zachodniobałtyjskiego z początków wczesnego średniowiecza, odznacza się niezwykłym bogactwem materiałów zabytkowych (wiele z nich jest rezultatem kontaktów z południową i zachodnią Europą), złożonością systemu obronnego.

Zapraszamy na stronę projektu: Pasym. Miejsce, które rodziło władzę

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.