1 sierpnia 2024 roku przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Varia Fundacja Nauk Humanistycznych
UW wraz z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje obchody rocznicowe na Uniwersytecie Warszawskim. Aby
dodatkowo upamiętnić grupę bojową „KRYBAR”, która walczyła o odbicie terenu UW organizuje wystawę oraz
towarzyszący jej katalog o walkach na terenie najstarszej warszawskiej uczelni. Projekt wspierają uczestnicy
Powstania Warszawskiego – członkowie grupy bojowej „KRYBAR”.

Projekt “KRYBAR – 80 lat pamięci” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”