Projekt „Interdyscyplinarny zbiór. Kolekcja Janusza Fiszera” zakłada badania naukowe i opracowanie wybranych
obiektów z kolekcji dr Janusza Fiszera, wybitnego prawnika i kolekcjonera. Przeprowadzone zostanie opracowanie
merytoryczne części kolekcji wraz z ich digitalizacją i konserwacją. Następnie kolekcja zostanie udostępniona na
platformie szerokiemu gronu odbiorców.

„Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”.

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE
1 193 200 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 193 200 zł