Fundacja „Varia” w listopadzie 2017 roku realizuje projekt „36 pp Legii Akademickiej i tradycje niepodległościowe na Uniwersytecie Warszawskim”

(więcej informacji: muzeum.uw.edu.pl ).

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Logotyp Niepodległa