Varia Fundacja Wydziału Historycznego UW oraz Muzeum UW zapraszają na grę miejska „Przypieczętować Niepodległość”.

start: Brama Główna UW

14.09.2019, między godz. 10.00 a 14.00
udział bezpłatny

Przywrócenie uczelni polskiego charakteru w 1915 r. było ważnym krokiem na drodze do niepodległości, czego symbolem stało się umieszczenie uniwersyteckiego godła na bramie prowadzącej na kampus. Godło UW – wzorowane na Orle Białym – jest głównym motywem gry, dzięki której uczestnicy poznają ciągłość dziejów uczelni i jej wkład w myśl niepodległościową. Gracze – przystępujący do gry indywidualnie bądź w niewielkich grupach – otrzymają karty zadań, które wykonają odwiedzając siedem punktów rozmieszczonych na terenie UW. Zaliczenie każdego punktu zostanie potwierdzone uzyskaniem pieczęci uniwersyteckiej. Uczestnicy z pomocą animatora wykonają odcisk przy użyciu replik historycznych tłoków pieczętnych ze zbiorów Muzeum UW, dobranych tak, by pokazać różne wzory uniwersyteckiego orła na przestrzeni dziejów. Ostatni punkt gry zlokalizowany będzie w Muzeum UW, które uczestnicy gry będą mogli zwiedzić po wykonaniu wszystkich zadań.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.