„Ocalić od zapomnienia. Publikacja zapomnianych materiałów wykopaliskowych z północnego Mazowsza”

Celem projektu jest publikacja wyników ratowniczych badań wykopaliskowych pochodzących z silnie zniszczonego stanowiska w Siemiątkowie, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Stanowisko odkryte zostało podczas prac ziemnych przy budowie stadionu sportowego. Jednak o odkryciu poinformowano odpowiednie władze dopiero przy budowie bieżni okalającej murawę. Badania wykopaliskowe prowadzone były w latach 1978–1980 oraz 1982–1984. W ich trakcie odkryto około 140 obiektów archeologicznych należących do kultur pucharów lejkowatych, łużyckiej, przeworskiej i wielbarskiej. Choć od zakończenia badań minęło już niemal 40 lat, materiały te nie doczekały się opracowania. W tym czasie uległy one rozproszeniu, przemieszaniu, a część dokumentacji zaginęła. Opracowanie monografii stanowiska planowane jest w oparciu o ponownie skompletowany, uporządkowany i zinwentaryzowany materiał wykopaliskowy. Poza standardowym opracowaniem materiału, planowane jest wykonanie bardzo szczegółowej analizy antropologicznej materiału ciałopalnego, która pozwoli na uchwycenie zmian w obrządku kremacyjnym poszczególnych kultur użytkujących nekropolę. Analiza ta uzupełniona zostanie o badania zawartości strontu, co pozwoli na prześledzenie pochodzenia poszczególnych grup ludzkich. Uzupełnieniem opracowania będą analizy chemiczne zabytków metalowych, w szczególności dwóch skarbów z wczesnej epoki żelaza. Efektem końcowym działań będzie opracowanie wielokulturowej monografii tej zapomnianej nekropoli z północnego Mazowsza.

Projekt „Ocalić od zapomnienia. Publikacja zapomnianych materiałów wykopaliskowych z północnego Mazowsza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie:
2024 – 42 500 zł.
2025 – 43 500 zł.

Całkowita wartość:
2024 r. 54 940
2025 r. 58 250

Data podpisania umowy: maj 2024