Projekt zakłada upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie
osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii polskiej nauki poprzez organizację
wystawy w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa będzie upowszechniać ponad dwustuletnią tradycję
społeczności akademickiej w Warszawie.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE
500 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
556 000 zł