Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziły w sierpniu tego roku pierwszy kurs nauki języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. Kurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem a słuchacze, prawie wszyscy bez znajomości języka polskiego, osiągnęli podstawowe umiejętności rozumienia, wypowiadania się i czytania polskich tekstów.

W ramach porozumienia z Centrum Edukacji i Rozwoju, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz  „Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą obecnie drugi kurs letni dla obywateli Ukrainy. Ze względu na rozpoczęty rok szkolny zdecydowana większość stanowią osoby dorosłe. O zainteresowaniu i poziomie kursów świadczą liczne pytania uczestników pierwszego kursu o możliwość kontynuowania nauki.

Projekt „Nauka języka polskiego – realizacja zadań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy „Warszawa Ukrainie” dofinansowano ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Realizacja projektu dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Zapraszamy na kolejne cykliczne wydarzenia realizowane w ramach projektu „Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w perspektywie
cywilizacji europejskiej oraz historii i współczesności Warszawy”.

Warsztaty i spacery – kursy dla Ukrainy