Celem projektu pt.  jest publikacja rezultatów badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w kwartale zabudowy między Długim Targiem, ul. Powroźniczą i Ogarną na Głównym Mieście w Gdańsku. Ich efektem jest systematyczne rozpoznanie zwartego obszaru niemal 2500 m2 należącego do 12 parceli mieszczańskich położonych w bezpośrednim centrum Gdańska – na zapleczu Długiego Targu. Podczas prac badawczych pozyskano zbiór około 50 000 zabytków ruchomych. Realizacja projektu zakłada opracowanie i przygotowanie do druku studium zasiedlenia badanego obszaru, wyników prac terenowych wraz z opracowaniem niezbędnej do publikacji dokumentacji oraz interdyscyplinarną charakterystykę poszczególnych kategorii zabytków przy wykorzystaniu różnorakich metod analitycznych stosowanych w archeologii. Pozwoli to scharakteryzować zagospodarowanie i rozwój zabudowy omawianego kwartału miejskiego od XIV do XX wieku.

W ramach realizacji projektu w otwartym dostępie opublikowano katalog znalezisk archeologicznych z badań przy Długim Targu i ulicy Powroźniczej w Gdańsku, stanowiący pierwszy tom wyników opracowania:

Archaeological Finds from the Main Town in Gdańsk. A Catalogue from Excavations at Długi Targ and Powroźnicza Street

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.