Projektem o istotnym znaczeniu popularyzatorskim, w który zaangażowała się w ostatnim roku Fundacja, jest wystawa Kolekcja DNA. 200 Lat Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Należy zaznaczyć, że jej powstanie nie byłoby możliwe bez wsparcia mecenasa projektu –
KGHM Polska Miedź.

Gabinet Zoologiczny, formowany od 1818 roku, należał do najznamienitszych zbiorów naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był jedną z licznych uczelnianych kolekcji budujących prestiż i znaczenie warszawskiego ośrodka wiedzy. Ich rozwój skomplikowały lub przerwały polityka zaborców i lata II wojny światowej. Choć kolekcja Gabinetu przetrwała do naszych czasów w okrojonej formie, nadal pozostaje jednym z najważniejszych osiągnięć rodzimej zoologii.

Dla współczesnego badacza stanowi niezastąpione źródło informacji z dziedziny genetyki i anatomii, szczególnie że niektóre ze zgromadzonych okazów należą już do gatunków wymarłych. Ideą wystawy jest zapoznanie widza z burzliwymi dziejami Gabinetu, znaczeniem jego zbiorów i z sylwetkami związanych z nim badaczy poprzez bezcenne eksponaty – uwzględniające obiekty z XVIII i XIX wieku.