Celem zadania pt.: „Janusz Fiszer-Kolekcjoner” jest upowszechnianie kolekcji znajdującej się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Efektem projektu będzie stworzenie platformy i strony oraz udostępnienie na niej części zdigitalizowanej kolekcji. Ponadto celem zadania jest ukazanie szerokiemu gronu odbiorców spektakularnych i unikatowych zbiorów przekazanych do Muzeum UW przez prywatnego kolekcjonera, co jest ewenementem w skali kraju. Jest to realne wsparcie nauki i polskiej kultury.
Projekt zakończy się w maju 2024 roku.

Projekt „Janusz Fiszer – Kolekcjoner” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki I Promocja Sportu Ministra Edukacji i Nauki.

 

 

DOFINANSOWANIE
800 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
900 000 zł