Zadanie „Ignacy Jasiński – artysta, patriota, zesłaniec” ma na celu naukowe opracowanie zbioru znajdujących się w kolekcji
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego Ignacego Jasińskiego, zesłanego do Rosji w 1863 roku, za udział w spisku na życie carskiego namiestnika Fiodora Berga.

Katalog „Ignacy Jasiński – artysta, patriota, zesłaniec” 

 

 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863- 1864″