Celem projektu jest zorganizowanie międzynarodowej multidyscyplinarnej konferencji „Echoes of Antiquity” w czerwcu 2023 roku w Warszawie. Pierwsza edycja konferencji, która odbyła się w czerwcu 2022 r. okazała się dużym sukcesem. Konferencja kierowana jest do specjalistów z dziedziny recepcji sztuki i kultury greckorzymskiej z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Tegoroczna konferencja będzie podzielone na cztery
bloki tematyczne:
1) kolekcje odlewów gipsowych rzeźb antycznych,
2) recepcja antyku w sztuce użytkowej,
3) recepcja antyku w architekturze i urbanistyce,
4) antyk w kulturze współczesnej.

Konferencja naukowa „Echoes of Antiquity” służy integracji środowiska badaczy, zajmujących się tradycjami antycznymi w sztuce i kulturze późniejszych epok. Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. historię kolekcjonerstwa i wytwórstwa odlewów gipsowych, recepcję antyku w architekturze i rzemiośle oraz tradycje antyczne w literaturze i kulturze współczesnej.

Obrady odbyły się 15 i 16 czerwca 2023 r. Sali Balowej w Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie) oraz w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Uniwersytet Warszawski) .

Wykłady otwierające poszczególne panele dyskusyjne wygłosili uznani badacze z ośrodków zagranicznych: prof. Gabriella Cianciolo Cosentino (University of Cologne), prof. Maria Fabricius Hansen (University of Copenhagen), dr Juliette Harrisson (Newman University) oraz Astrid Nielsen (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

Wykładów można wysłuchać on-line (LINK) lub in personam – w czwartek 15 czerwca w Sali Balowej Pałacu na Wyspie (Łazienki Królewskie), a w piątek 16 czerwca w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego).

Echoes Poster

Echoes Program

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II”

 

 

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE
63 460, 80 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
72 660, 80 zł