W 2015 roku Fundacja „Varia” zrealizowała projekt „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu poddano digitalizacji archiwalia, fotografie i zabytki ze zbiorów Muzeum UW.

Więcej informacji: www.zbiory.uw.edu.pl

mkidn