Celem zadania pt.: „Bo przeszłość ma przyszłość – upowszechnienie zbiorów i kolekcji Wydziału Archeologii UW” jest upowszechnienie historii warszawskiej archeologii poprzez stworzenie strony internetowej, platformy opracowanych zbiorów, organizację wystawy plenerowej wraz z towarzyszącym jej katalogiem on-line. Celem zadanie jest spisanie i ukazanie szerokiemu gronu odbiorców spektakularnych i unikatowych zbiorów gromadzonych przez 100 lat na Uniwersytecie Warszawskim. Będą to pierwsze tego typu badania kolekcji i zbiorów Wydziału Archeologii UW. Ponadto na wystawie zaprezentujemy najcenniejsze obiekty zgromadzone na Wydziale Archeologii UW przez najwybitniejszych polskich archeologów – m.in. prof. Kazimierza Michałowskiego czy Erazma Majewskiego.
Projekt zakończy się w listopadzie 2023 roku.

Projekt „Bo przeszłość ma przyszłość – upowszechnienie zbiorów i kolekcji Wydziału Archeologii UW”  dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki I Promocja Sportu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE
535 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
615 500 zł