Dotacje i projekty

Fundacja „Varia” od 2014 roku wspiera laureatów Nagrody Clio przyznawanej przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Dziekana HW UW za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego.

mkidn
W 2015 roku Fundacja „Varia” zrealizowała projekt „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu poddano digitalizacji archiwalia, fotografie i zabytki ze zbiorów Muzeum UW. Więcej informacji: www.zbiory.uw.edu.pl

SMARTTECH_logo_2016