Dotacje i projekty

Fundacja „Varia” od 2014 roku wspiera laureatów Nagrody Clio przyznawanej przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Dziekana HW UW za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego.

mkidn
W 2015 roku Fundacja „Varia” zrealizowała projekt „Digitalizacja kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – kontynuacja” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu poddano digitalizacji archiwalia, fotografie i zabytki ze zbiorów Muzeum UW.
Więcej informacji: www.zbiory.uw.edu.pl

SMARTTECH_logo_2016

Fundacja „Varia” w listopadzie 2017 roku realizuje projekt „36 pp Legii Akademickiej i tradycje niepodległościowe na Uniwersytecie Warszawskim”
(więcej informacji: muzeum.uw.edu.pl ).

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Logotyp Niepodległa

 

W związku z przypadającą w 2018 r. 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
Fundacja Varia Wydziału Historycznego UW przygotowała dwa komplementarne wydarzenia kulturalne pod wspólnym tytułem „Powrót Orła”.

 

Kolekcja DNA. 200 Lat Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ścieżka edukacyjna dla osób niewidomych i słabowidzących na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zakończył się pierwszy etap remontu i adaptacji budynku Polskiej Stacji Archeologicznej w Kutaisi.