O fundacji

„Varia” Fundacja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego działa na Uniwersytecie Warszawskim od 2013 roku.

Celem statutowym Fundacji jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności – wspieranie działalności naukowej, kulturalnej, informacyjnej i społecznej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów WH UW, intensyfikowanie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, wspieranie odnowy bazy materialnej oraz udzielanie pomocy finansowej w realizacji zadań statutowych WH UW i MUW, a także promocja ich działalności w kraju i za granicą.